תקנון

 

כללי:

חברת "אור בן ישי סטודיו לעיצוב" ומנהלת את דף האינסטגרם orbenishay_interiordesign.

מכריזה על פעילות נושאת פרס ("התחרות").

ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה לכל הכתוב בתקנון ופוטרת את "אור בן ישי סטודיו לעיצוב" (להלן: החברה) מכל טענה, דרישה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין לתחרות, לפרסים וכל הקשור בתחרות.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

 

כללי התחרות:

1. ההגרלה פתוחה לכל בעלי חשבון אינסטגרם פעיל (שאינו פיקטיבי), כאשר ניתן להירשם עם אותו פרופיל אינסטגרם רק פעם אחת מכל הפרופילים המפרסמים את ההגרלה.

2. התחרות תחל ב- 02.03.2022 ותסתיים ב- 17.03.2022 בשעה 23:59.

3. על מנת להשתתף בתחרות המשתתפים חייבים לבצע את הפעולות הבאות:

 1. לעקוב אחרי עמוד האינסטגרם orbenishay_interiordesign.

 2. לעשות לייק לפוסט ההגרלה מיום 02.03.2022.

 3. לתייג בפוסט לפחות 3 חשבונות אינסטגרם אחרים (כל 3 נוספים = השתתפות נוספת בהגרלה. מוגבל ל-4 השתתפויות לחשבון).

 4. לשתף בסטורי האישי את הפוסט המדובר מעלה ולתייג את חשבון האינסטגרם orbenishay_interiordesign. על חשבון פרטי לשלוח צילום מסך של ביצוע הפעולה.

 5. בכדי להגדיל את הסיכויים ניתן לעקוב אחרי עמוד היוטיוב The Home Design Channel בכתובת https://www.youtube.com/c/TheHomeDesignChannel. לאחר מכן יש לשלוח את שם המשתמש שממנו בוצעה פעולת ההרשמה (להלן: "SUBSCRIBE"). רק למנויים חדשים - פעולה זו שווה להשתתפות כפולה! כלומר, מנוי חדש (כתובת מייל חדשה הרשומה לערוץ) יזכה להכנסת השם להגרלה פעמיים נוספות.

 6. הרשמה לערוץ עיצוב הבית בטלגרם שווה להשתתפות משולשת בהגרלה! כלומר, מנוי חדש (מנוי טלגרם הרשום לערוץ) יזכה להכנסת השם להגרלה 3 פעמים נוספות.

 7. אם מילא המשתתף אחר כל השלבים, שמו יוכל להיכנס להגרלה עד 9 פעמים!

 

כיצד יבחר הזוכה:

 1.  ביום 18.03.2022 - יעלה סטורי הכרזה ביחד עם פוסט ויפורסם הזוכה ברשת האינסטגרם. כמו כן, יפורסם בהרצאה שתשודר בלייב באינסטגרם, בפייסבוק וביוטיוב.

 2. יוגרל\תוגרל הזוכה מבין מבין כל המשתתפים באופן אקראי וסודי.

 3. יבחרו 5 זוכים/זוכות בלבד . שמות הזוכים יפורסמו בדף האינסטגרם וגם באמצעות הודעה פרטית לאותו משתמש.

 4. ההכרזה על הזוכה היא סופית ואינה ניתנת לשינוי.

 5. החברה רשאית בכל שלב לשנות את משך התחרות, תנאי התחרות, ואת פרטי התקנון.

 6. הפרס המחולקים: שובר מתנה על סך 700 ש"ח ועוד 3 שוברים על סך 100 ש"ח וכמו גם יצירת ברזל.

 7. החברה רשאית להסיר תכנים שפורסמו בדף בשל תכנים לא הולמים או מכל סיבה שהיא, ללא הודעה מקדימה ומבלי שיופנו כלפיה טענות בשל כך.

זכייה:

 1. שם הזוכה יפורסם בהודעה על הזוכים בדף האינסטגרם.

 2. לזוכה תישלח הודעה פרטית דרך האינסטגרם או דרך נציג מטעם החברה.

 3. הפרס יסופק לזוכה בתוך 45 יום מקבלת פרטיו המלאים של הזוכה (שם מלא, טלפון, כתובת) ואישורם.

 4. זוכה אשר לא יצר קשר עם "אור בן ישי סטודיו לעיצוב" 7 ימים מיום ההודעה על הזכייה, ייחשב כמוותר על זכייתו ויאבד את זכותו לקבלת הפרס ולא תהא לו כל טענה ואו דרישה ואו תביעה כנגד החברה ובגין אובדן זכות קבלת הפרס.

 5. במידה וחשבונות הזוכה ייבדקו ויימצאו כפיקטיבים, זכייתו תבוטל אוטומטית.

 

תנאים נוספים:

 1. המשתתפים בתחרות מצהירים בזאת, כי אין ולא תהיה להם ולכל הבאים בשמם ואו מטעמם, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר בכל הקשור והמתייחס לתחרות ו/או בנוגע לזהות הזוכה או לזכייה עצמה.

 2. הפרס אינו ניתן להחלפה ו/או זיכוי בחנות ולא ניתן לקבל פרס אחר.

 3. החברה רשאית להחליף את הפרס ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 4. החברה רשאית לשנות את תאריך ההגרלה או את אורכה למועד אחר.

 5. המפקח על ההגרלה הינו נציג מטעם החברה.